Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Quân Hà, DS Nguyễn Thị Thu Hà

Quầy Thuốc Quân Hà, DS Nguyễn Thị Thu Hà

Thôn Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vình Phúc