Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 57, Ds Nguyễn Thị Giang

Quầy Thuốc Số 57, Ds Nguyễn Thị Giang

Xã Hợp Lý, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc