Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Đông Hòa- CTCP TM DP Bình Minh (Cũ Quầy Thuốc Tân Dược Chị Hợp), DSTH Bùi Thị Hòa

Quầy Thuốc Đông Hòa- CTCP TM DP Bình Minh (Cũ Quầy Thuốc Tân Dược Chị Hợp), DSTH Bùi Thị Hòa

Xóm Nguộn, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang