Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hữu Thoa, Ds Bế Thị Thoa

Quầy Thuốc Hữu Thoa, Ds Bế Thị Thoa

Thôn Phiêng Trang, TT Yên Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn