Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Cường Nguyệt – CTCP DP Bắc Ninh, DSTH. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Quầy Thuốc Cường Nguyệt – CTCP DP Bắc Ninh, DSTH. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Số 179 Chợ Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh