Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Hòa Thuận Tây, Ds Lê Thị Thanh

Nhà Thuốc Hòa Thuận Tây, Ds Lê Thị Thanh

Số 630 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng