Tổng đài:
1800 9229

Phòng Khám Tư Nhân, Bác Sỹ Đỗ Huy Khánh

Phòng Khám Tư Nhân, Bác Sỹ Đỗ Huy Khánh

Thôn Tân Phương, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội