Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 22, Ds Phí Thị Mến

Quầy Thuốc Số 22, Ds Phí Thị Mến

Thôn Đoàn Xá, Xã Tân Quang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương