Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 44 – Chi nhánh CTCP Dược VTYT Hải Dương tại Kinh Môn, DSTH. Vũ Thị Hường

Quầy Thuốc Số 44 – Chi nhánh CTCP Dược VTYT Hải Dương tại Kinh Môn, DSTH. Vũ Thị Hường

Thôn Dưỡng Mông, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương