Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc An Đức, DSTH:Hà Thị Châm

Quầy Thuốc An Đức, DSTH:Hà Thị Châm

Thôn Hầu, Xã Lâm Động, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng