Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Ngọc Châm, DS Trần Thị Châm

Quầy Thuốc Ngọc Châm, DS Trần Thị Châm

Thôn Trung Hạ, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định