Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hải Yến 66, Ds Nguyễn Thị Hải Yến

Quầy Thuốc Hải Yến 66, Ds Nguyễn Thị Hải Yến

Khu 2, Xã Minh Hạc, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ