Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Quên Vũ Số 6, Ds Nguyễn Thị Quên

Quầy Thuốc Quên Vũ Số 6, Ds Nguyễn Thị Quên

Thôn 7, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ