Tổng đài:
1800 9229

Quầy thuốc số 85 – Chi nhánh dược Tam Nông – CTCP Dược Phú Thọ, DSTH. Hoàng Thị Duyên

Quầy thuốc số 85 – Chi nhánh dược Tam Nông – CTCP Dược Phú Thọ, DSTH. Hoàng Thị Duyên

Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ