Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Trung Tâm, Ngô Thị Tuyết Huệ

Nhà Thuốc Trung Tâm, Ngô Thị Tuyết Huệ

Đường Hữu Nghị, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình