Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hạnh Kỳ, DSTH Nguyễn Thị Nguyệt Kỳ

Quầy Thuốc Hạnh Kỳ, DSTH Nguyễn Thị Nguyệt Kỳ

Tiểu Khu 12, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình