Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Nhân Ái. DS Nguyển Thị Sương

Quầy Thuốc Nhân Ái. DS Nguyển Thị Sương

Tổ 8, Thôn 2, Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam.