Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Thắng Hương, DSĐH Mông Thị Thơm

Nhà Thuốc Thắng Hương, DSĐH Mông Thị Thơm

Số 41 TDP 6, Phường Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên