Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Hoàng Hạnh, Ds Hoàng Thị Hạnh

Quầy Thuốc Hoàng Hạnh, Ds Hoàng Thị Hạnh

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên