Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Thu Hiền 1, DSTH. Lâm Thị Hiền

Quầy Thuốc Thu Hiền 1, DSTH. Lâm Thị Hiền

Xóm Bán Luông, Xã Phú Cường, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên