Tổng đài:
1800 9229

Nhà Thuốc Số 7, Đỗ Thị Thuý

Nhà Thuốc Số 7, Đỗ Thị Thuý

Số 151, Đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa