Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Lê Thị Mai, DSTH:Lê Thị Mai

Quầy Thuốc Lê Thị Mai, DSTH:Lê Thị Mai

Thôn Sồi, Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa