Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh Mận, DSTH. Nguyễn Thị Mận

Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh Mận, DSTH. Nguyễn Thị Mận

Thôn Nam Trường, Xã Trường Lâm, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa