Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Nguyệt Sơn, DSTH. Nguyễn Thị Nguyệt

Quầy Thuốc Nguyệt Sơn, DSTH. Nguyễn Thị Nguyệt

Thôn Báo Văn, Xã Nga Lĩnh, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa