Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Số 6 – Chi nhánh Dược phẩm Triệu Sơn, DS Trịnh Thị Liên

Quầy Thuốc Số 6 – Chi nhánh Dược phẩm Triệu Sơn, DS Trịnh Thị Liên

Số 45 Phố Giắt, Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa