Tổng đài:
1800 9229

Quầy Thuốc Lại Thị Hà, DSTH. Lại Thị Hà

Quầy Thuốc Lại Thị Hà, DSTH. Lại Thị Hà

Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang